632 nya fall av coronaviruset i Finland

Antalet nya coronafall har ökat speciellt i Satakunta, Nyland och Vasa sjukvårdsdistrikt. Bild: Jeanette Östman/SPT

Incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortsätter öka.

Totalt 632 nya fall av covid-19 har registrerats i Finland under det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL) på lördagen.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare, är drygt 96,6 under de senaste 14 dygnen. Motsvarande siffra för de föregående två veckorna är 94.

Incidensen är nästan 200 i Nyland, drygt 140 i Vasa sjukvårdsdistrikt, knappt 120 i Satakunta och 105 i Egentliga Finland.

Nu har sammanlagt 53 285 personer bekräftats smittade sedan epidemin fick sin början.

Institutet uppdaterade uppgifter om dödsfall och patienter som vårdas på sjukhus på fredagen. Enligt siffrorna har totalt 726 dödsfall med koppling till viruset rapporterats. Totalt 141 personer vårdas på sjukhus på grund av covid.

Enligt fredagens siffror hade 260 000 personer fått åtminstone sin första dos vaccin mot coronaviruset, vilket motsvarar knappt 5 procent av befolkningen.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.