Moduldaghem i Karis fick grönt ljus av stadsstyrelsen

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt anskaffningen av ett nytt moduldaghem med tre avdelningar. Moduldaghemmet placeras i Karis. Modulerna till daghemmet hyrs för tre år. 

Det behövs fler platser inom småbarnspedagogiken i Karisområdet. Ett nytt daghem är under planering, för att lösa platsbristen fram tills det nya daghemmet är byggt hyr Raseborgs stad ett moduldaghem för tre år.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
13.12.2022 15:05 UPPDATERAD 14.12.2022 11:00
Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat reservera 742 900 euro i nästa års driftsbudget för ett moduldaghem i Karis. I summan ingår hyra för modulerna, grundläggningsarbeten, kostnader för lokalvård och kosthåll, personalkostnader, möbelanskaffningar och IT. 
Daghemsmodulerna hyrs för tre år och placeras på Karjaan yhteiskoulus gård. Placeringen är tillfällig, avsikten är att bygga ett nytt permanent daghem i Karis eftersom efterfrågan på dagvårdsplatser är stor i Karis. 
Hyran av modulerna för hela perioden på tre år är cirka 900 000 euro, 2023 års andel är 262 000 euro. Modulerna ska vara på plats i april. Gårdsarbeten, staket, lekredskap, anslutningsavgifter och bygglov beräknas kosta 200 000 euro.

ANDRA LÄSER