Gröna och SDP missnöjda med välfärdens budgetförslag

Västra Nylands välfärdsområde har ett förslag till budget för år 2023 – men fullmäktigegrupperna är långt ifrån eniga om slutresultatet. Endast fyra partier ingår i överenskommelsen kring budgetförslaget. 

Då avgifter och ersättningar harmonieras inom Västra Nylands välfärdsområde innebär det bland annat att hemvårdsavgifterna sjunker i vissa kommuner, medan de i andra stiger.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
24.11.2022 14:31 UPPDATERAD 26.11.2022 07:50
Budgetförhandlingarna inom Västra Nylands välfärdsområde är slutförda. I överenskommelsen om budgetförslaget ingår SFP, Samlingspartiet, Centern och Rörelse Nu. Övriga partier valde stå utanför överenskommelsen och lämnade förhandlingarna.

ANDRA LÄSER