Salli Ojala har ett brett arbetsfält - Raseborgs första hållbarhetskoordinator vill också bistå invånarna

Arbetsfältet är minst sagt brett för Raseborgs stads första hållbarhetskoordinator, Salli Ojala. Hittills har mycket av tiden gått åt internt arbete, men hon vill också komma ut på fältet. ”Det finns mycket att tänka på just nu", säger hon. 

Salli Ojala är Raseborgs första hållbarhetskoordinator.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
25.10.2022 09:26 UPPDATERAD 25.10.2022 11:49
Salli Ojala inledde i februari i år arbetet som hållbarhetskordinator i Raseborgs stad. Före det jobbade hon på ett tidsbundet avtal som stadens Hinku-koordinator.
– Men det har nog visat sig, både här i Raseborg och på andra håll, att det behövs någon form av tjänst för de här frågorna. Och i Raseborg har man ju nog hållit sig ganska väl framme i de här sammanhangen så jag är glad att man beslöt inrätta den här tjänsten. Och förstås känns det bra att jag fick jobbet, säger Ojala.
Själv är Salli Ojala uppvuxen i Karleby och filosofie magister i geografi från Uleåborgs universitet i fjol. Till Raseborg, och Ekenäs, kom hon genom arbetet.

ANDRA LÄSER