Vill du bli vän till en invandrarmamma?

Samhälle Integrationen av invandrarkvinnor blir lätt haltande om de bara vistas hemma. Nu landar ett nytt projekt i Västnyland. Tanken är att finländska kvinnor ska hjälpa invandrarmammor in i samhället.

Nu hoppas man att finländska kvinnor ska hjälpa invandrarmammor lära sig finska och om hur det finländska samhället fungerar.

I huvudstadsregionen har Mannerheims barnskyddsförbund idkat verksamheten sedan 2011 och erfarenheterna är goda.

– Man kan se att kvinnorna gått framåt språkligt men också att de lärt sig at röra sig mer självständigt. De utvidgar sina cirklar när de rör sig med andra än sina män. De vet vad det finns att göra där de bor och de vet hur de hittar de rätta varorna i affären, säger koordinator Marja Lind på Mannerheims barnskyddsförbunds nyländska distrikt.

Idén är att finländska kvinnor ska umgås med invandrarkvinnor på ett naturligt sätt, till exempel i lekparken, i samband med matinköpen eller i hemmet. På det sättet lär sig invandrarkvinnorna finska och får en bättre inblick i hur vardagen fungerar i det finländska samhället. Det här är saker som försvåras om kvinnorna med invandrarbakgrund bara vistas hemma med sina barn.

– Det har funnits behov av detta och resultatet har varit bra. Därför har vi utvidgat verksamheten från huvudstadsregionen till Mellannyland och till Västnyland, bland annat till Lojo, Kyrkslätt och Raseborg, säger Lind.

Utbildning i Raseborg

Den första skolningen i Västnyland ordnades i Lojo förra lördagen. På lördag ordnas utbildningen i Raseborg. På Mannerheims barnskyddsförbund hoppas man att så många som möjligt anmäler sig. Man efterlyser finskspråkiga kvinnor i olika åldrar.

– Man kan ha svenska som modersmål men vi önskar att man diskuterar på finska eftersom målet är att invandrarmammorna ska lära sig finska och på det sättet ha lättare att integrera sig i samhället. Svenskan kan fungera i Västnyland men i huvudstadsregionen behöver man kunna finska, säger Lind.

När tillräckligt många kvinnor ur båda målgrupperna visat intresse för projektet försöker man hitta gemensamma nämnare mellan kvinnorna, som fritidsintressen eller jämnåriga barn till exempel. Men ibland kan det också vara bra med en åldersskillnad, en mormorsgestalt kan vara givande i en invandrarkvinnas liv.

Möte arrangeras

När man hittat två personer som verkar vara lämpliga för varandra ordnar man ett möte mellan dem där man kommer överens om hur man ska gå vidare. När två månader har gått ringer man upp båda parterna för att se hur vänskapen artat sig.

– Om det har varit problematiskt ser vi om det finns personer som lämpar sig bättre för varandra. Om allt har fungerat kollar vi läget när ett halvår gått. Efter ett år ordnar vi en liten fest för vänparen.

Mannerheims barnskyddsförbund ordnar med andra ord den inledande utbildningen, arrangerar mötena mellan kvinnorna och ger handledning och råd. I Karis ordnas skolningen på lördag den 28 maj klockan 10-15 på Mbi, Torggatan 8.

I Kyrkslätt ordnas utbildningen den 11 juni klockan 10-15 i Luckan, Stationsvägen 3

Marja Lind (marja.lind@mll.fi) tar emot anmälningar och ger ytterligare information. Tilläggsinfo finns också på adressen http://uudenmaanpiiri.mll.fi/

ANDRA LÄSER