Flera barn ger lägre avgifter

Sedan årsskiftet får många familjer billigare dagvård tack vare en lagförändring.

24.01.2018 08:00
Omkring 6 700 familjer flyttades vid årsskiftet över till avgiftsfri småbarnspedagogik som en följd av en ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjönk och syskonrabatten för det andra barnet är nu 50 procent i stället för nuvarande tio. Alla familjers inkomstgränser höjs.
För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5 900 euro/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1 200 euro per år.

Andra barnet kostar hälften

Klientavgifterna sänktes i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn. Avgiften för det andra barnet är numera 145 euro. Syskonrabatten för de följande barnen är fortfarande 80 procent av avgiften för det yngsta barnet, det vill säga högst 58 euro.
– Sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken underlättar familjernas ekonomiska situation. De sänkta avgifterna höjer incitamenten för arbete, förbättrar familjernas ekonomiska situation och möjliggör att fler barn deltar i småbarnspedagogiken, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
Den högsta avgiften för småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden. Inte heller den lägsta avgiften ändras, det vill säga avgifter under 27 euro tas inte ut. Lagen om klientavgifter reglerar maximiavgiften, kommunerna kan även besluta om lägre avgifter.

Bortfall i kassan

Sänkningen av klientavgifterna innebär ungefär 71 miljoner euro mindre intäkter på statsnivå. I Sjundeå är bortfallet kring 10 000 euro per månad, i Ingå 70 000 för hela året. Raseborg uppskattar att bortfallet inom intäkterna från småbarnspedagogiken är 230 000 år 2018. I Hangö beräknas intäkterna inom småbarnspedagogiken minska med en femtedel.
– Vi brukar få ungefär 500 000 euro per år på avgifter från småbarnspedagogiken. Men exakt hur mycket mindre vi får nu på grund av lagändringen är svårt att uppskatta, eftersom det är så svårt att veta hur föräldrarna väljer, säger Hangös chef för småbarnspedagogik, Birgitta Mannström.
Bortfallet ska enligt planerna i viss mån kompenseras av mera statsandelar.
– Men jag tror inte att det blir ett till ett. Det jag kommer att framföra till politikerna är ändå att de inte kan ta mera pengar från min verksamhet, det går inte att spara mera inom småbarnspedagogiken. Till exempel personalkostnaderna är ju helt lagstadgade, säger hon.
Sänkta dagvårdsavgifter antas också ha en sysselsättande effekt, vilket i sin tur gynnar kommunerna.
– Tanken är att de sänkta avgifterna gör det möjligt för fler föräldrar att jobba, och då ökar skatteintäkterna i stället, säger Ingås chef för småbarnspedagogik Charlotta Nyholm.