Kappvändning räcker inte till

Att Lesch-Saarinen och Idman nu kommer med barnvänliga åsikter är bra, varför de hade en period med barnfientliga åsikter här emellan förblir emellertid en gåta för mig och säkert för många andra.

24.11.2020 06:45
Jag läste Helena Lesch-Saarinens och Britta Idmans insändare (VN 17.11) och måste säga att jag blev förvånad. Båda två verkar inom kommunalpolitiken i Hangö och är därmed beslutsfattare vars åsikter påverkar samhället. Att åsikterna pendlar hit och dit och inte verkar följa någon linje är oroväckande för potentiella väljare i det stundande kommunalvalet.
Båda två säger sig tillsammans med flera andra redan 2018 ha intresserat sig för barnens bästa och motionerat för att de allra yngsta skall få tillbringa sina dagar utomhus i en bra miljö där, jag citerar: ”En liten skog nära skola och förskola kan kännas som en hel värld för ett barn”.
I belysning av detta ter det sig minst sagt underligt att Britta Idman på bildningsnämndens svenskspråkiga sektions möte den 21 april och Helena Lesch-Saarinen på stadsstyrelsen möte den 18 maj understött och röstat för förslaget att dra in skolorna i Hangöby. Vid ett senare informationsmöte framkom att den viktigaste orsaken var att bereda plats för småbarnspedagogiken i Hangonkylä koulus utrymmen.
Planen var att sälja Hangöby skolas byggnad och stycka tomten till småhustomter och att för daghems- och förskolebarnen lämna kvar grusplanen längs Backagatan. Den fantastiska ekbevuxna skolgården, som verkligen inbjuder till äventyr för ett barn, skulle offras. Grusplanen företer oerhört små likheter med den lilla skog nära daghemmet de efterlyser. Resten av skolgården är däremot unik.
Att Lesch-Saarinen och Idman nu kommer med barnvänliga åsikter är bra, varför de hade en period med barnfientliga åsikter här emellan förblir emellertid en gåta för mig och säkert för många andra.
Det agerande de representerar får mig att tro att det kommande kommunalvalet tillsammans med den folkrörelse som de föreslagna skolstängningarna gav upphov till har med saken att göra. Jag tror inte att hangöborna är så lättflörtade att en kappvändning nu skulle räcka till för SFP att reparera den skada som uppstod då stadsfullmäktige röstade ned skolstängningarna och SFP:s ledamöter satt tysta och hörde på.
Annars håller jag fullständigt med om att Hangö borde profilera sig som en barnvänlig kommun.
Henry Holmgård,
Hangö