Ingåbo irriterad på röklukt - anmälde tjänsteman för ensidighet

Mira Strandberg
30.11.2020 10:00 UPPDATERAD 30.11.2020 10:27
En långdragen tvist om röklukt i en fastighet i Ingå har blivit ett fall för justitiekanslern. Ett Ingåpar har sedan 2014 klagat på röklukt från en grannfastighet, en lukt som de har beskrivut som stickande och mycket störande. Ärendet har i flera omgångar behandlats i byggnads- och miljönämnden, och Vasa förvaltningsdomstol har avslagit parets besvär mot ett tidigare nämndbeslut. Också Sydspetsens miljöhälsa har behandlat ärendet och har inte kunnat konstatera något avvikande i lägenheten.
Nu har paret fört ärendet till justitiekanslern. De vill att byggnadstillsynschefens agerande utreds. Enligt paret har chefen inte varit opartisk då han berett ärendet för behandling i nämnden, utan har trott på den granne vars eldande enligt paret är orsaken till klagomålen.
Byggnads- och miljönämnden ska behandla frågan vid sitt möte på tisdag. Byggnadstillsynschefen tillbakavisar påståendet om ojämlik behandling.