"Ingen risk för skada på husen på grund av godstrafiken"

Trafikledsverket har nu mätt hur mycket skakningar godstrafiken på banavsnittet mellan Hyvinge och Karis ger upphov till. Mätningarna visar att det inte skakar för mycket. Mätningarna utfördes efter att Lojobor som bor invid järnvägen klagade.

11.12.2019 08:00
Trafikledsverket har mätt hur pass mycket skakningar godstrafiken på räls mellan Hyvinge och Karis förorsakar. Trafikledsverket fick respons av Lojobor som bor längs med järnvägen efter att transporten av antracit till Koverhar i Lappvik inleddes i oktober.
Mätningarna gjordes i slutet av november och visar att man hålls innanför de gränser som finns. Det finns inte risk för att byggnader ska ta skada på grund av de skakningar tågtransporterna ger upphov till.
Man utförde mätningar på sex platser, vid behov kan de utökas.

Känns i trähus

Mätningarna visar att skakningarna känns som starkast i övre våningen på tvåvånings- och så kallade en och en halv-våningshus av trä.
Vibrationerna kan förstärkas då de flyttas från marken till husstommen, vilket kan orsaka att glas i skåp klirrar. Från Trafikledsverket konstaterar man att det här påverkar boendetrivseln.

Två per dygn

Som man redan på förhand antog kan de starkaste skakningarna kopplas till antracittransporterna till Koverhar i Lappvik. Det sker två kolleveranser per dygn.
Trafikledsverket kan inte lova någon lindring med snabb tidtabell eftersom koltransporterna till Koverhar fortgår tills vidare.
Ett alternativ kunde vara att sänka hastigheten på de känsligaste områdena, men det skulle kännbart påverka hur många tåg som ryms på banan. Dessutom sägs inbromsningar och accelerationer också medföra oljud, vilket också är en olägenhet.

ANDRA LÄSER