Bild utmanar ord i Fokus

I samband med evenemanget Kirjakekkerit i Karis är Fokus plats för både bildkonst och ordkonst.

Inspiration. Bland annat Tanja Is målning fungerar som inspiration och utmaning till ordkonst.

Tre konstnärer har fungerat som faddrar och inspiratörer för elever i de finskspråkiga skolorna i Karis som engagerats i litteraturevenemanget Kirjakekkerit. De tre är Panu Ruotsalo, bosatt i Billnäs, Taru Samola från Fiskars och Tanja Is, bosatt i Ekenäs men verksam som gallerist i Fotocentrum i Karis. Två verk var av de här tre konstnärerna hänger nu på väggarna i Fokus.

ANDRA LÄSER