"Vi borde göra som svenskarna och jobba längre, men lugnare"

Sverige är steget före Finland tack vare bland annat höjd pensionsålder och invandringen. Det anser Kjell Skoglund som utsetts till årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland.

Klockan klämtar. Kjell Skoglund anser att det är hög tid för Finland att vidta liknande strukturella förändringar som Sverige inledde för 15 år sedan.

Han har blivit varm i kläderna som vd för Finsk-svenska handelskammaren som fått 174 nya medlemsföretag sedan han tillträdde tjänsten i fjol.

Vi träffas i Kyrkslätt där familjen bor och han spenderar sin lediga tid.

I övrigt är han stationerad i Stockholm och jobbar med att hjälpa finska företag in på den svenska marknaden med hjälp av konsulter som tar emot företagarna, ser till möjligheterna inom deras bransch i Sverige och hjälper dem hitta en ny marknad, göra marknadsundersökningar och förstås med språket.

Utgångspunkten är att Sverige är möjligheternas land just nu, speciellt inom byggbranschen i och med bland annat att Stockholm har starkast växtvärk av Europas huvudstäder.

– Sveriges ekonomi går som tåget, säger Skoglund och tillägger att fjolårets BNP-ökning på fyra procent inte var ett undantag utan något som i grova drag kan hålla i sig åtminstone till år 2018.

Den stereotypiska bilden av att Sverige har svårt att fatta beslut är enligt Skoglund helt felaktig. Däremot stämmer den slitna frasen om att Finland är steget efter Sverige mycket bra just nu.

– Sverige har vågat fatta beslut om strukturella förändringar. Socialdemokraten Göran Persson inledde för femton år sedan de reformer som nu ger resultat och som i princip gjort att man lyckats bli kvitt arbetslösheten. Det är samma linje som Fredrik Reinfeldt sedan framgångsrikt fortsatte på. Blockpolitiken till trots gör man i Sverige inte ändringar för ändringens skull utan för ekonomins skull. Ekonomin står och faller med exporten och hög sysselsättningsgrad.

Vänta på pension eller vilja jobba

En konkret åtgärd var att höja pensionsåldern. Man får gå i pension vid 65, men då halveras arbetsgivaravgiften varpå det blir mer attraktivt att ha äldre anställda. Allt fler jobbar på till 70.

Skoglund understryker också att många av de äldre som tackar för sig på ett jobb söker sig nya uppdrag.

– Hälften av de nya företagen grundas av pensionärer eller folk över sextio år. Det skapar dynamik i ekonomin. Det är status att få jobba i Sverige. Här går folk och väntar på pensionen, där vill man jobba. Det beror på att man kan andas på jobbet, det är inte lika stressigt som här. Trivseln på jobbet är bättre i Sverige. Det råder lugnare tempo, vilket innebär att man gör mera i praktiken. Man får mer gjort utan överdriven stress.

Sverige har också karensdag vid sjukdom, en kortare period för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning och överlag lägre tröskel för att komma in i arbetslivet.

En annan fördel för Sverige är den stora invandringen som pågått i många år. Enligt Skoglund är hållbarhetsgapet mindre i Sverige tack vare invandringen.

– En större andel av invandrarna är företagare än andelen svenskar i stort. Syrier och irakier är de hårdast arbetande i Sverige. De är väldigt ambitiösa. Invandrare har överlag skapat bra varumärken av Sverige.

Gemensam riktning

Skoglund ser Sverige som förebild även i arbetsmarknadsfrågor. Arbetsgivare och arbetstagare drar helt enkelt mer åt samma håll. Man vet i bägge läger att en positiv atmosfär ger högre produktivitet och stärker konkurrenskraften.

– Medbestämmanderätten som kom till under Olof Palmes tid spelar en viktig roll för detta. Då arbetstagarna har en representant i ledningen eller styrelsen betyder det att svåra beslut direkt förankras hos arbetstagarna.

Nu har det blivit mycket tankar om hur mycket bättre Sverige är. Vad kan Finland bidra med i relationen?

– Vi är ett av världens minst korrumperade länder, har ett mycket bra skolsystem och hög teknologisk färdighet. Kunnandet måste bara omsättas i praktiken bättre så att vi kan marknadsföra och sälja våra produkter ute i världen.

Skoglund drar avslutningsvis en lans för en av de viktigaste förutsättningarna för detta: språkkunskaper.

– Vi behöver Norden mer än någonsin och i näringslivet speciellt svenska språket.

Kjell Skoglund

Ålder: 51 år.

Bor: I Kyrkslätt med döttrarna Sanni och Sofia (veckorna i Stockholm, samt alltid då jobbet så kräver).

Jobb: Verkställande direktör för Finsk-svenska handelskammaren.

Bakgrund: Flera uppdrag med nordiska förtecken för bland annat Föreningarna Nordens förbund, samt projektchef, marknadsföringschef och generalsekreterare för Pohjola-Norden.

Aktuell som: Utsedd till Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland 2016 av Samfundet Sverige-Finland.

Del av motiveringen: "Skoglunds hängivna arbete för den bilaterala relationen men också för de nordiska frågorna har tagit sig många uttryck. Han har verkat både inom kultur och samhälle liksom inom näringslivet."

ANDRA LÄSER