617 nya coronafall på tisdagen – mest unga vuxna som vårdas på sjukhus

Nästan 72 procent av befolkningen har vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin. Bild: KSF Media-arkiv/Kristoffer Åberg

För tillfället vårdas 93 personer på sjukhus för covid-19 i Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det i första hand ovaccinerade unga vuxna som behöver sjukhusvård.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar på tisdagen om 617 nya registrerade fall av sjukdomen covid-19 i Finland. Det innebär att 127 182 fall har registrerats i Finland sedan slutet av januari 2020. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 152. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 185,9.

Incidensen är högst, 262,8, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 9,9, på Åland.

Totalt 1 024 dödsfall med koppling till covid-19 har rapporterats i Finland. Över 95 procent av de avlidna som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.

För tillfället vårdas 93 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem får 20 intensivvård. Enligt institutet är det i första hand ovaccinerade unga vuxna som behöver sjukhusvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 4 015 528 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin, vilket motsvarar omkring 71,8 procent av befolkningen. Totalt 2 771 437, eller 49,7 procent av befolkningen, har fått två doser coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med slutet av juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.