Jag lyssnar på Agnes

I dag är det viktigare än någonsin att försöka vara källkritisk. Samtidigt är det omöjligt att bedöma texter om komplicerade ämnen som man själv saknar utbildning i. Då får man lov att lyssna på experterna.

För mig som finländare och utbildad i humanistiska ämnen har det varit ett enkelt val att lita på sjukvårdspersonal, myndigheter och seriösa medier i hälsofrågor. Vem skulle jag annars lita på? Jag vet för lite om hur människokroppen och olika läkemedel och behandlingar fungerar för att kunna förstå och bedöma medicinska källor. Ibland kan jag undra om till exempel vaccinmotståndare utan medicinsk utbildning faktiskt upplever att de förstår så mycket om vårt sanslöst komplicerade immunsystem att de tycker sig kunna veta hur vacciner fungerar.

ANDRA LÄSER