Anita Westerholm: ”Starka signaler om att den språkliga servicen försämrats”

Alltjämt är förtroendevalda i olika organ inom välfärdsområdet tvungna att påpeka vikten av att verksamheten även i praktiken fungerar på både finska och svenska.

Anita Westerholm är oroad och upprörd över att det kommit starka signaler om att den språkliga servicen försämrats inom vård och omsorg.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
02.03.2023 14:01 UPPDATERAD 06.03.2023 09:59
Nationalspråksnämnden vid Västra Nylands välfärdsområde möttes i februari och fortfarande måste ledamöter lyfta och poängtera svenskans ställning och verksamhet på de båda inhemska språken. 
Ledamoten Anita Westerholm (SFP) från Raseborg föreslog under rubriken Aktualitetsöversikt ett tilläggsförslag där hon poängterade vikten av att tvåspråkigheten fungerar i praktiken. Elina Ahde (Grön) från Ingå understödde hennes förslag.
Nationalspråksnämnden poängterar därför att välfärdsområdet också i praktiken bör fungera tvåspråkigt. 

ANDRA LÄSER