Ny kritik mot Seahorse week

Skakningar, lukt och damm har lett till nya klagomål från boende i området. Staden och miljömyndigheterna ska ge svar.

Förbättras ständigt. Seahorse week har fått klagomål även tidigare och då förbättrat arrangemangen på flera sätt.
Hästtävlingarna Seahorse weeks påverkan på omgivningen ska återigen granskas. Staden föreslås nu utreda om evenemanget kan förbättras ytterligare för att minska buller, damm, lukt och andra olägenheter som påverkar grannskapet där tävlingarna ordnas under fem dagar varje sommar. Ärendet härstammar från ett nytt klagomål och förbättringsförslag underskrivet av fem grannar i ett bostadsbolag.
Seahorse week ordnas varje år på den gamla idrottsplanen intill Parkdammen och Hangös svenskspråkiga gymnasium och högstadium. De fem grannarna påpekar hur evenemanget växt explosionsartat sedan 1990-talet och att det i dag medför "anmärkningsvärd skada" för de boende i området.

"Omöjligt att vistas på gården"

I sitt klagomål till tekniska nämnden menar grannarna att Seahorse week medför flera problem. Grannarna påstår att man inte ens kan vistas på sin egen gård under de fyra veckor evenemanget byggs upp och monteras ner, och då tävlingarna kör i gång är det ännu värre. Damm sprids över hela grannskapet och lukten är otrevlig.
Grannarna påstår även att evenemanget medfört så kraftiga skakningar att skåp fallit i en grannes lägenhet. Dessutom menar de att trängseln under tävlingsdagarna kan vara farlig med tanke på framkomligheten för räddningsverket vid en eventuell eldsvåda. Därmed föreslår de en flytt av evenemanget eller att Seahorse week begränsas till färre dagar och deltagare.
Tekniska nämnden ska ta del av klagomålet och diskutera vidare åtgärder på sitt möte på onsdag kväll. Miljönämnden och Sydspetsens miljöhälsa föreslås även ge utlåtanden till klagomålet.

ANDRA LÄSER