Sjundeå överväger att utlokalisera fastighetsskötseln redan i år

Underhållet av 15 hus i Sjundeå ska effektiveras. Alternativen är att utveckla den egna servicen eller köpa tjänsten utifrån. Två personer jobbar nu med fastighetsunderhåll i kommunen.

Sköter själv. Stödtjänster som möbelinstallation och flyttar i Aleksis Kiven koulu sköts av skolvärden. Även de andra avdelningarna ska i framtiden sköta sina stödtjänster själva.
Det behövs egentligen en persons arbetsinsats för att sköta det nödvändiga underhållet av kommunens fastigheter i Sjundeå. Nu jobbar ändå två personer med det, och en stor del av deras tid går åt till stödtjänster som att installera möbler och flytta. Nu strävar Sjundeå efter att flytta stödtjänsterna till de olika sektorerna så att skolorna sköter sina stödtjänster, vården sina och så vidare.
Ett fungerande fastighetsunderhåll i Sjundeå dygnet runt kräver fyra fastighetsskötare. Kostnaderna för detta skulle på årsnivå vara 192 000 euro plus 35 000 euro för jouren. Om tjänsten skulle köpas av en utomstående skulle priset vara kring 90 000 euro årligen.
Tekniska nämnden ska vid sitt möte på tisdag behandla ärendet om att utlokalisera fastighetsunderhållet. Beslutsförslaget är att kommunen ska bereda utlokaliseringen ingående och konkurrensutsätta servicen under det pågående året.

ANDRA LÄSER