Ingåstrand skjuts upp – här är den nya tidtabellen för projektet

Bygget av nya hus på Ingåstrandområdet skjuts sannolikt fram. Världsläget och höjda kostnader får företaget Inkoon Keskustakehitys att anhålla om längre tid att bygga de hus som är planerade. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.10.2022 09:13 UPPDATERAD 21.10.2022 09:41
På måndag ska kommunstyrelsen i Ingå ta ställning på ändringar i köpevillkoren för Ingåstrandområdet. Det är företaget Inkoon Keskustakehitys (IKK), med Marcus Grönholm som styrelseordförande, som anhållit om att villkoren ändras. Företaget vill få längre tid på sig att färdigställa de planerade husen, både på den tomt som företaget redan äger och på den tomt som företaget ska köpa. 
– Vi har gjort planeringar och allt går framåt, men trögt. Vi måste också beakta marknaden – finns det alls köpare i nuläget? Faktum är att marknaden har tystnat, säger Grönholm.
Kommundirektören framhåller i sin beredning vikten av att hela området färdigställs och att projektet inte skjuts framåt för mycket. Men han skriver också att världsläget och det förändrade marknadsläget gör att anhållan om förlängd byggtid är motiverad. 

ANDRA LÄSER