Ragnar Lundqvist förklarar varför fastighetsförsäljningarna inte har slutförts

Gamla stadshuset i Ekenäs såldes till Moviator i juni – men staden har bara fått ungefär en tredjedel av försäljningssumman. Det är möjligt att köpet måste hävas, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Gamla stadshuset i Ekenäs såldes till Moviator i juni – men staden har bara fått ungefär en tredjedel av försäljningssumman.
20.11.2020 17:00
Yle rapporterar att försäljningen av gamla stadshuset och Knipnäs sjukhusfastighet i Ekenäs inte genomförts som planerat. Då VN tar kontakt med stadsdirektör Ragnar Lundqvist framgår att staden gjort upp ett specialavtal för försäljningen av gamla stadshuset. Staden har gått med på att dela upp försäljningen i tre rater.
– Det gjorde vi eftersom coronakrisen medfört svårigheter för köparen att få ihop finansieringen, men arrangemanget utgör ett undantag, säger Lundqvist.
Enligt uppgifter från Lantmäteriverket har försäljningen av gamla stadshuset i Ekenäs genomförts den 24 juni. Ur handlingarna framgår inte att staden gått med på att dela upp försäljningen i rater – endast hela köpesumman på 770 000 euro framgår.

ANDRA LÄSER