Unik flytt från Koverhar

Ännu ett nedmonteringsprojekt har avslutats i Koverhar. Även gasbolaget AGA:s fabrik har fått nytt liv på annan ort.

Rester kvar. AGA:s luftgasfabrik i Koverhar blev kar 1998. Nu är den nedmonterad och flyttad.
30.12.2017 15:00
Tidigare i år kunde Västra Nyland berätta om hur flera delar av det gamla stålverket i Koverhar har kunnat återanvändas. Delar av och maskiner från stålverket har de senaste åren nedmonterats och flyttat till flera olika fabriker världen över.
Nu har även det svenska gasbolaget AGA slutfört en flytt av sin fabrik i Koverhar till företagets verksamhetsställe i Harjavalta nära Björneborg.
Projektet har varit unikt och utgjort en del i en större moderniseringsprocess kring AGA:s verksamhet i Finland.

Byggdes för Koverhar

AGA:s flytt har skett parallellt med den stora nedmonteringen av själva stålverket de senaste åren. Från Koverhar har maskiner, konstruktioner och andra delar skeppats till bland annat Mexiko och Marocko. I Marocko har delar från Koverhar fått ny användning i ett nytt stålverk.
Vid sidan av nedmonteringen av stålverket har ett flertal underleverantörer också tvingats krympa eller lägga ner sin verksamhet. Vissa var helt beroende av stålverket och såg ingen fortsättning då stålverket gick i konkurs.
AGA:s luftgasfabrik var en av de synligaste underleverantörerna för stålverket i Koverhar. Fabriken byggdes i slutet av 1990-talet, specifikt för dåvarande Fundia Wires stålverk i Koverhar. Bygget ingick i ett avtal med Fundia om leveranser av syrgas, kvävgas och argon till stålverket.

Unikt även globalt

Flytten av AGA:s fabrik har planerats flera år och har även omfattats av Hangö stads planläggning för området, men har slutförts i höst. Flytten betraktas som unik till och med globalt då man kunnat återanvända hela fabriken. AGA:s beslut har även grundat sig på miljövänlighet.
Delarna från Koverhar har använts i en stor förnyelse av AGA:s två luftgasfabriker i Harjavalta, och har möjliggjorts av ett avtal med företagen Boliden Harjavalta och Norilsk Nickel Harjavalta.
I ett pressmeddelande lyfter fabrikschef Harri Lindqvist från AGA Harjvalta upp utmaningarna i att flytten gjordes utan att avbryta AGA:s produktion.
– Verk och maskiner intill var i gång, men ändå lyckades flytten hundraprocentigt.
Hela investeringen, inklusive flytten, har gått på runt 40 miljoner euro och har pågått i fem år.
– Det känns verkligt bra att få ett långvarigt projekt i mål, säger Kosti Jylhä, AGA:s affärsområdeschef i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER