60 årsverken ska bort vid Lojo stad

Personalchefen i Lojo, Saara Rautiainen, berättar att målet är att inleda samarbetsförhandlingarna före sommaren. Bild: Lojo stad

Sextio årsverken är målet då Lojo stadsamarbetsförhandlar. Förhandlingarna börjar ännu innan sommaren.

Inom ramen för Lojo stads program för balansering av ekonomin för åren 2019–2021 inleds samarbetsförhandlingar med personalen. Det beslöt stadsfullmäktige i onsdags.

– Vårt mål är att inleda förhandlingarna så snart som möjligt, redan före sommaren, säger stadens personalchef Sara Rautiainen.

Målet är att minska personalstyrkan med 60 årsverken och därigenom spara 2,5 miljoner euro på årsbasis. Som grund för samarbetsförhandlingarna anges verksamhetsrelaterade, produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.

Lojo ska inalles spara 9,1 miljoner euro för att balansera ekonomin 2019–2021.