5G-vägprojektet på stamvägen får statliga pengar

Projektet att göra stamväg 51 till en intelligent väg med hjälp av 5G-teknologi får statligt bidrag på 60 000 euro.

Pengarna ska användas för en förutredning som ska se vilka möjligheterna är att göra stamväg 51 till en intelligent väg.

Inom konceptet Route 51 har aktörer i Ingå planerat att börja använda teknologier och service inom intelligent trafik på stamvägen. Aktiva aktörer har bland annat varit Ingå kommun, Karis telefon, Ekenäs Energi och Destia. Väylä, ITMF (Intelligent Traffic Management Finland) och Transport- och kommunikationsverket Traficom är de nationella myndigheter som stöder och utvecklar konceptet vidare.

Dessutom är Nokia intresserat av de möjligheter som konceptet erbjuder för att skapa och testa ett ekosystem som baserar sig på 5G-nätet. Konceptet har efter diskussioner med samarbetsparterna utvidgats så att det gäller hela stamväg 51 från Kyrkslätt till Karis stamväg 25 från Karis till Hangö.

Förutredningen görs som en del av projektet 5G Momentum som kommunikationsministeriet ansvarar för. Förutredningen ska ligga som grund för de offentliga aktörernas beslut om eventuell medverkan i utvecklingen av konceptet Route 51.

Väylä, Traficom och ITMF vill att projektet ska främja trafiksäkerheten, den logistiska kedjans effektivitet samt trafikens automation.

Mer läsning