Majoriteten av personalen rekommenderar HUS som arbetsgivare

En undersökning visar att HUS personal orkat med arbetet coronaviruset till trots. 77 procent upplever att de har fått tillräckligt med stöd.

HUS chefsöverläkare, Markku Mäkijärvi, konstaterar att de anställdas erfarenhet av arbetsbelastning varierar mellan enheterna.
Jesper Sundström
23.12.2020 06:55
Helsingfors universitetssjukhus – som Raseborgs sjukhus är en del av – har publicerat sin årliga personalundersökning. Rapporten kartlägger personalens åsikter om verksamheten, ledarskapet, interaktionen och välbefinnandet på arbetet. Enkäten besvarades av 62 procent av personalen, vilket motsvarar ungefär 15 500 personer. Resultaten visar att det inte har skett några större förändringar jämfört med situationen i fjol.

ANDRA LÄSER