Nu är det bestämt: Vårterminen börjar inte med distansundervisning – men det här börjar gälla

Coronaministergruppen rekommenderar inte att skolorna övergår till distansundervisning. Däremot sker en del andra ändringar.

Vårterminen inleds inte med distansundervisning.
Regeringens coronaministergrupp sammanträdde i Helsingfors under fredagen och mötet tog slut ungefär klockan 22. En stund senare ställde sig familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) framför kamerorna utanför Ständerhuset för att berätta i Yles direktsändning att regeringen inte har fattat beslut om en distansundervisningsrekommendation för hela landet från och med nästa vecka.
Hon säger också att beslutet har fattats i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer.
Dock meddelade Kiuru att man kommer att fokusera på hälsosäkerheten i skolorna genom att bland annat öka användningen av munskydd och dela ut två självtest till alla elever per vecka.
Dessutom skärps karantänsreglerna. I fortsättningen ska hela klassen sättas i karantän om eleverna har exponerats som en följd av ett bekräftat fall i klassen.
– Regionalt ska beslut om distansundervisning dock fattas där smittläget kräver det, säger Kiuru.
Krista Kiuru. Arkivbild.
Kiuru säger också att regeringen har kommit fram till att den regionala bärkraften är i fara på grund av det förvärrade coronaläget.
– Vi befinner oss i ett läge där ytterligare åtgärder krävs för att säkra social- och hälsovårdens bärkraft, säger hon.
Det är också orsaken till att ministergruppen även har fattat andra beslut under fredagskvällen.
Kiuru säger att ett beslut om att stänga alla inomhuslokaler i hela landet kommer att ges inom kort. Ett beslut som sedan en tid tillbaka är ett faktum i till exempel Nyland. I och med att alla inomhuslokaler stängs kommer även barnens hobbyverksamhet att påverkas av nya restriktioner.
Dessutom säger Kiuru att alla restauranger i landet nu måste stänga klockan 18. Hon konstaterar att ministergruppen diskuterade att stänga restaurangerna helt och hållet, men säger att inget beslut fattades.
Oberoende av det hoppas hon att restaurangerna snabbt börjar stänga klockan 18 och enligt Kiuru kan det förhoppningsvis ske redan i början av nästa vecka.
Kiuru uppgav också att restriktionerna ska gälla till slutet av januari.

"Närundervisningen är mycket viktig för barnen"

Också Svenska folkpartiets ordförande – och justitieminister – Anna-Maja Henriksson uttalade sig efter fredagens möte. På Twitter skriver hon att coronasituationen är allvarlig och att ministergruppen därför har beslutat om nödvändiga åtgärder.
"Det allra viktigaste är ändå att vi beslöt att det inte görs en nationell rekommendation om distansundervisning. Närundervisningen är mycket viktig för barnen", skriver hon.
Också undervisningsminister Li Andersson (VF) uttalade sig på Twitter. I själva verket skrev hon elva inlägg på åtta minuter. Sammanfattningsvis går det ändå inte att konstatera någonting annat än att hon är nöjd med beslutet att inte övergå till distansundervisning.
"Under hela epidemin har distansundervisning använts lokalt när det har varit nödvändigt ur smittsynvinkel. Så agerar vi också i fortsättningen. Lokalt beslutsfattande möjliggör att distansundervisning kan användas där det behövs", skriver hon i ett av inläggen.

Långt möte

Coronaministergruppens möte inleddes klockan 14 på fredagseftermiddagen och redan då stod det klart att ministrarna bland annat skulle ta ställning till eventuell distansundervisning i skolorna i början av vårterminen. Frågan har varit aktuell sedan i onsdags när Social- och hälsovårdsministeriet lyfte den, men en övergång till distansundervisning har stött på motstånd från flera håll.
Bortsett från Krista Kiuru hade till exempel de ministrar som uttalade sig i ärendet före mötet inte ansett att distansundervisning är rätt väg att gå.
Och redan medan mötet pågick blev det allt tydligare att gruppen heller inte skulle följa Kiurus linje. Såväl Yle Uutiset som MTV Uutiset uppgav under kvällen att de hade fått information från regeringskällor som meddelade att distansundervisning inte är att vänta. Även Helsingin Sanomat skrev samma sak och hänvisade till två regeringskällor.
Artikeln har uppdaterats.

ANDRA LÄSER