Gemensamt rektorskap i gymnasier delar åsikter

Försöket med en gemensam rektor för de svenska gymnasierna i Ekenäs och Karis har pågått sedan i fjol höstas. En första utvärdering av modellen har nu gjorts.

Mikael Eriksson har fungerat som gemensam rektor för gymnasierna i Ekenäs och Karis sedan hösten 2017. Arrangemanget föreslås fortsätta ännu ett år så en ordentlig utvärdering kan göras.
Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium har haft en gemensam rektor, Mikael Eriksson, sedan hösten 2017.
Det gemensamma rektorskapet har nyligen utvärderats och bildningsnämndens svenskspråkiga sektion ska på onsdag ta ställning till utvärderingen.
I beredningen till sektionen konstateras att det är svårt att göra en utvärdering baserad på några månaders erfarenheter av modellen med gemensam rektor.

Delade åsikter

Åsikterna om arrangemanget var både positiva och negativa. Positivast är studerande och vice rektor i Ekenäs gymnasium, medan vice rektorn och personalen i Karis förhåller sig mer negativt. Den gemensamma rektorn själv och personalen i Ekenäs gymnasium står någonstans mittemellan.
I och med att utvärderingen bygger på erfarenheter under en så pass kort tid är förslaget att bildningsnämndens svenskspråkiga sektion förordnar Mikael Eriksson till rektor för Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium för ytterligare ett läsår, eller för tiden 1 augusti 2018 till 31 juli 2019.
Slutligt beslut om hur rektorskapet ordnas fattas troligen senast i januari 2019 så att en eventuell rekrytering av en rektor till skolan i Karis kan inledas i god tid. En ny utvärdering av arrangemanget ska också göras innan dess.
ANDRA LÄSER