Valfriheten lades till utlåtande

Med ett tillägg om friheten att välja vårdproducent godkände Sjundeå kommunfullmäktige kommunens utlåtande om landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen.

Det betyder att bland annat att Sjundeå anser att landskapen behöver en stark organiseringsrätt som ska beakta landskapets särdrag. Kommunen anser att huvudstadsregionens starka inflytande i beslutsfattandet är ett problem.
Ett tillägg som gjordes på initiativ av Vänsterförbundet var ett tillägg till fråga nummer två i remissenkäten, som handlade om målet att bromsa kostnadsökningen inom social- och hälsovården med tre miljarder euro. Tillägget, som godkändes enhälligt, fäste uppmärksamhet vid det fria valet av vårdproducent. Enligt Sjundeå är det oklart vad valfriheten kostar klienterna, vem som drar nytta av den och om den verkligen leder till besparingar.
Däremot enades fullmäktige inte om en annan punkt som Vänsterförbundet ville ha in i utlåtandet, nämligen en formulering som gällde kravet att bolagisera den offentliga hälsovården. Vid en omröstning stöddes Vänsterns förslag av Arja Alho (SDP), Harri Haanpää (Vihreä vastuu), Antero Honkasalo (V), Birgitta Johansson (Gröna), Pami Karvonen (Vihreä vastuu, Yrjö Kokkonen (Gröna), Paula Vireä-aihio (SDP), Veikko Tanskanen (V) och Heikki Valtavaara (grupp Valtavaara).

ANDRA LÄSER