Polisen intensivövervakar övergångsställen nästa vecka

Polisen utför en intensivövervakning vid övergångsställen nästa vecka. Polisen övervakar också hur cyklister och fotgängare iakttar trafikreglerna och den egna säkerheten.

Polisen lägger fokus på övergångsställen mellan måndag och fredag nästa vecka.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
19.05.2023 13:23 UPPDATERAD 22.05.2023 09:38
På fredagen meddelar Polisstyrelsen i ett pressmeddelande att polisen nästa vecka (vecka 21) utför intensivövervakning vid övergångsställen mellan måndag och fredag. Polisen övervakar även hur oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister, iakttar trafikreglerna och den egna säkerheten.
”Övervakningen fokuserar på hur fordonsförare iakttar reglerna för övergångsställen. Polisen följer också aktivt trafikbeteendet hos cyklister och förare av lätta elfordon, det vill säga, om man kör på trottoarer och följer väjningsregler och trafikljus”, skriver Polisstyrelsen i sitt pressmeddelande.
– På bevakningsdagen ingriper vi också i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters rörlighet, säger å sin sida polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen i pressmeddelandet.
Han konstaterar även att de oskyddade trafikanternas andel av dödsoffren i Finland under fjolåret var 34 procent.
– I dessa siffror ingår motordrivna tvåhjuliga fordon. Därför bör säkerheten för dessa grupper av trafikanter hela tiden stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet, säger Heikki Kallio.
I pressmeddelandet skriver Polisstyrelsen också att oskyddad trafikant är en term som används internationellt. Med termen avses bland annat fotgängare, cyklister, till exempel förare av elskotrar och andra mindre skyddade trafikanter. Det kan exempelvis vara mopedister.

ANDRA LÄSER