Här kan nya Ingåbor bo redan inom några år: Degerby får nytt bostadsområde, Westerberg byggs ut

Mot hösten siktar Ingå på att börja bygga ett nytt bostadsområde i Degerby, längs de nya vägarna Kullvägen och Kullgränd. Vägbygget konkurrensutsätts under våren. Samtidigt planeras en utvidgning av bostadsområdet i Westerberg.

Degerby ska få ett nytt område för småhus.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
20.02.2023 09:00 UPPDATERAD 21.02.2023 18:57
På tisdag behandlar tekniska nämnden i Ingå en rad vägplaner. Två av dem gäller vägar i Degerby: En sanering av Furuborgsvägen och en gatuplan för de helt nya Kullvägen och Kullgränd. Kullvägen blir en tvärgata mot sydost från Degerbyvägen mellan kyrkan och skolan, och Kullgränd en anslutande väg till Kullvägen. Längs de två nya vägarna finns planerade tomter för fristående hus, som kommunen kan börja sälja då kommunaltekniken till området byggs. Kommunen har ännu inte beslutat om priset på de nya tomterna.
Samtidigt med vägbygget byggs också vatten- och avloppsnätet ut av Östra Ingå vattenandelslag. 
Tekniska nämnden förväntas godkänna gatuplanerna för Furuborgsvägen och Kullvägen och samtidigt besluta om att upphandla båda entreprenaderna. Båda projekten finns i kommunens investeringsplan för 2023-2024. För bygget av Kullvägen har kommunen reserverat en halv miljon euro och för saneringen av Furuborgsvägen 200 000 euro.