Valhörnan: Stå upp för vård på svenska i Västra Nyland

17.03.2023 19:23 UPPDATERAD 17.03.2023 21:37
Servicen på svenska har lämnat mycket att önska då Västra Nylands välfärdsområde inlett sin verksamhet. Automatiserade översättningar, beslut skrivna endast på finska, klientkontakter där personalen inte kunnat ge service på svenska.
Roten till stapplandet kan delvis spåras till finansieringen. Nylands välfärdsområden får efter vårdreformen mindre anslag för vården. Västra Nyland har i lag dessutom tilldelats ett specialansvar för utvecklingen av vård på svenska i Finland. Trots det har staten inte reserverat finansiering för skötseln av uppdraget.
Som följd blir servicen och svenskan lidande. Nylands välfärdsområden och HUS bör få tillräckliga resurser av staten för att kunna erbjuda god vård i hela Nyland, även vid Raseborgs och Lojo sjukhus. Finansieringen till välfärdsområdena måste justeras så att servicen och de språkliga rättigheterna kan tryggas i Nyland.
Karin Cederlöf, SFP

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.