Anderssons omprövningsbegäran förkastas

Bildningsnämnden i Raseborg håller fast vid sitt val av museichef.

Bildningsnämnden i Raseborg förkastar en omprövningsbegäran.