Möte mellan mästare och elev i Snappertuna

Elva kilometer utanför Ekenäs i Snappertuna ligger Munsterhjelm Art Center som en välbevarad hemlighet. Riggert och Cathrine Munsterhjelm slog upp dörrarna 2019 för besökare och 2021 hölls den första sommarutställningen.

Riggert och Teresa Munsterhjelm på Munsterhjelm Art Center. Sommarutställningen Mästare och elev har nyligen öppnat och tar emot besök under veckoslut.

Konstfakta

Utställning: Mästare och elev
Konstnärer: Riggert Munsterhjelm (f. 1954) och Georges von Swetlik (1912–1991)
Plats: Munsterhjelm Art Center
Tid: 2.7- 21.8 2022
Georges von Swetlik flydde undan den ryska revolutionen som barn, via Konstantinopel till Finland och landade i Helsingfors för att till slut på 50- och 60-talet slå sig ner i det som idag är Raseborg.
Som konstnär och människa identifierade sig von Swetlik som väst- och östeuropé med mångkulturell bakgrund. Han sade sig sträva efter det ursprungliga måleriet och har i sin konst på ett unikt sätt bearbetat intryck från konstens olika epoker.
Exempelvis ett abstrakt uttryck under 50-talet och efter det ett nyskapande figurativt måleri.

Blev svärfars elev

Riggert Munsterhjelm hade konstnärsambitioner redan som ung men lade penslarna på hyllan när han träffade sin blivande svärfar Georges von Swetlik i början av 70-talet. Munsterhjelm insåg att det krävdes fullt fokus för att bli konstnär och fortsatte sina biologistudier.
Efter en resa i Italien 1976 bestämde han sig för att bli konstnär och von Swetliks elev.
— Von Swetlik gav både hård och konstruktiv kritik, säger Munsterhjelm.
I utställningen Mästare och elev visas verk från privata samlingar, vilket också betyder att det mesta inte har ställts ut tidigare. Det är den andra gemensamma utställningen för Munsterhjelm och von Swetlik. År 1982 ställde de ut i Sverige på Karlskoga Konsthall.
— Jag hoppas att museer ska visa intresse för utställningen. Verken är till salu, säger Munsterhjelm.
Riggert Munsterhjelm var första gången med och ordnade en utställning i gamla samskolan, idag Uncan, då Swetlik var inbjuden av föreningen Kulturdagar år 1975. Senare ordnade han med sin dåvarande hustru Maria Munsterhjelm utställningar för von Swetlik.
Det överraskade dem att Georges von Swetlik fick hårda mothugg på den tiden. I slutet av 80-talet började publiken uppskatta von Swetlik i samband med att det gavs ut en bok om honom.
Munsterhjelm hoppas raseborgare skall ta till sig von Swetliks konst. Han var produktiv och det finns mycket att se, konstverken har dessutom börjat hitta vägar till nationella samlingar.
Både Munsterhjelm och Swetlik använder sig av olja och delvis av äggtempera. Färgerna gör starkt intryck på mig, ramarna är viktiga och motiven varierar från porträtt och landskap till kvinnomotiv och abstrakta verk.

Vill öppna morfars ateljé

Att lyfta Georges von Swetlik till Helene Schjerfbecks nivå är ambitiöst men man kan också fråga sig hur det kommer sig att han inte fick större uppmärksamhet under sina livstid.
Ungefär fyra kilometer från Munsterhjelm Art Center planerar Teresa Munsterhjelm, dotterdotter till von Swetlik, att öppna Georges von Swetliks ateljé. Det är en unik byggnad med spännande vinklar och ovanligt högt till tak, som von Swetlik byggde mer eller mindre på egen hand. Målet är att öppna för publik nästa sommar.

ANDRA LÄSER