Livet och skrivet flätas ihop i omsusad Märta Tikkanen-biografi

Kiosklitteratur skrev kritikerna. "Du skulle ha dränkt dig" tyckte arbistanterna. Finlandssvenska författaren Märta Tikkanens författarskap slog på sjuttiotalet ner som en bomb i det inkrökta, inhemska litteraturlandskapet, och fortfarande är tematiken i hennes texter högaktuell. Män kan inte våldtas ges just nu som pjäs på Lilla Teatern och två färska biografer, bland dem Lovisabon Johanna Holmströms Borde hålla käft, belyser Tikkanens liv och författarskap.

Johanna Holmströms biografi Borde hålla käft bygger ett nyfiket, påläst och analytiskt men också ett personligt porträtt av Märta Tikkanen och hennes författarskap.
Sällan har en biografi om en nu levande författare fått så mycket publicitet redan innan utgivningen som Johanna Holmströms (f 1981) bok om författaren, jämställdhetsförkämpen och feministen Märta Tikkanen (f 1935), Borde hålla käft. En bok om Märta Tikkanen. Diskussionen har gått från att handla om strukna namn och felaktiga citat till att tangera upphovsrätten: vem har sista ordet när två författare står som auteurer till en biografi?