Lärarfacket: Utbildningsstyrelsen följer inte lagen - klagar till JO

Elever med behov av särskilt stöd får inte den hjälp de behöver på grund av oklara direktiv från Utbildningsstyrelsen, hävdar lärarfacket OAJ.

Elever med behov av särskilt stöd får inte den hjälp de behöver på grund av oklara direktiv från Utbildningsstyrelsen, hävdar lärarfacket OAJ.
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har lämnat in ett klagomål om Utbildningsstyrelsens agerande till riksdagens justitieombudsman. Klagomålet gäller myndighetens otydliga och felaktiga direktiv när det gäller särskilt stöd för elever, skriver OAJ i ett pressmeddelande.
Fackorganisationen vill utreda huruvida Utbildningsstyrelsen agerat enligt lagen då man inte varit tillräckligt tydlig med vad särskilt stöd innebär konkret. Enligt OAJ har myndigheten försummat sitt lagstadgade direktionsansvar. Det har lett till att tusentals elever i behov av särskilt stöd blivit utan specialundervisning.
– Vi har många gånger under flera års tid diskuterat med Utbildningsstyrelsen och Undervisningsministeriet om de problem som uppstår på grund av oklarheter i tolkningen av lagstiftningen om särskilt stöd för elever. Vi har försökt nå samförstånd länge utan resultat. Nu väntar vi inte längre, skriver OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i pressmeddelandet.
De största oklarheterna gäller enligt OAJ huruvida en elev med behov av särskilt stöd alltid har rätt till specialundervisning, och hurudan kompetens som krävs för att ge specialundervisning.
Luukkainen skriver att man på fältet redan talar om att elever försummas eller lämnas till förvaring när de inte får den specialundervisning de behöver på grund av de oklara direktiven.
– Problemet är speciellt aktuellt nu när läroplikten förlängs. Alla barn måste nå den grundläggande utbildningens läromål.

ANDRA LÄSER