Institutet för hälsa och välfärd: 106 nya fall av covid-19

Över en miljon personer i Finland har fått två doser coronavirusvaccin, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Det har gjorts cirka 5,5 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd.
Fram till måndagseftermiddagen hade 96 569 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 106 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.
Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 37,3. Incidensen är högst, 64,2, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 0,0, i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.
Till och med den 30 juni hade totalt 9 280 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 7 522 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien och 1 415 fall den variant som spridits i och från Sydafrika.
Till och med den 30 juni hade 973 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Institutet gjorde nyligen ändringar i sättet att räkna dödsfall med koppling till sjukdomen.
Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.
Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.
41 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 9 intensivvård.
Enligt institutets vaccinationsregister har 3 368 631 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Av dem har 1 143 183 fått två doser coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.
Till och med den 29 juni hade totalt 2 675 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 1 616 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.
ANDRA LÄSER