Försvarsmakten tar lärdom av olycksutredningen

Försvarsmakten tar till sig av Olycksutredningscentralens rapport. Drygt sju månader efter dödsolyckan i Skogby, där en rälsbuss krockade med en av försvarsmaktens terränglastbilar, är utredningen klar.

Inte igen. Kommendörkapten Eki Lamminmäki konstaterar att missförstånd kring vem som skulle meddela de anhöriga till dödsoffren inte får upprepas. En del anhöriga fick dödsbudet via sociala medier.

Kommendörkapten Eki Lamminmäki ser rapporten om dödsolyckan i Skogby som ett gott hjälpmedel för en säkrare framtid inom Försvarsmakten.

– Utredningen ger inte riktlinjer enbart för Nylands brigad utan för hela Försvarsmakten då det gäller att förbättra säkerheten, säger Lamminmäki.

Ur rapporten framgick två specifika rekommendationer, som Lamminmäki nu menar att hela Försvarsmakten bör fokusera på.

Den ena var riskhantering och den andra användningen av säkerhetsbälten i fordonen.

Beväringarna i terränglastbilen hade inte säkerhetsbälten på då olyckan skedde.

– Rapporten berättade nu mer om orsaken till att bältena inte användes. Det kom bra fram vad som gör användningen besvärlig då man samtidigt bär skyddsutrustning, säger Lamminmäki.

Han berättar att man inom Försvarsmakten redan påbörjat korrigeringar på den fronten. Personalens kunskap uppdateras ständigt.

Några praktiska ändringar i fordonen har ännu inte skett men han menar att något absolut ska ske inom snar framtid.

– Antingen måste bältena ses över och förnyas eller så måste användningen av de nuvarande bältena göras smidigare.

Dödsbud via sociala medier

En annan aspekt som väckt många frågor kring olyckan, var de stora bristerna i information till anhöriga.

Det har framkommit att nära anhöriga till två av de förolyckade beväringarna, fick ta del av dödsbuden via sociala medier.

Lamminmäki beklagar stort att så gick och menar att det blev ett missförstånd mellan Försvarsmakten och polisen, ett missförstånd som inte borde ha fått ske.

Enligt bestämmelserna ska i dag ett officiellt meddelande till de anhöriga ges antingen av Försvarsmakten eller av polisen.

– Nu blev det ett missförstånd om vem som skulle sköta det men liknande får inte ske igen. Ett alternativ är att till exempel ändra bestämmelserna, så att ansvaret alltid enbart ligger på ena parten, säger Lamminmäki.

Krislinje finns i framtiden

Information sprids i dag oerhört fort. På ett kort ögonblick kände hela landet till vad som skett i Skogby morgonen den 26:e oktober 2017.

Samtidigt började Nylands brigads informatör Hanna Tallbergs telefon ringa.

Brigaden saknar helt en allmän krislinje dit anhöriga kan ringa vid situationer som denna. På enbart en timme kom det omkring 350 samtal till Tallberg och hon hade ingen möjlighet att besvara dem alla.

– Jag har nog aldrig varit med om någon liknande situation, säger Tallberg.

Lamminmäki medger att detta är en stor brist hos Försvarsmakten och säger att ändring ska ske på den fronten. Som informatör håller Tallberg med om att det är nödvändigt.

– Just nu utreds tekniska lösningar kring en krislinje för anhöriga, säger hon.

– Tack och lov är det sällan en sådan linje behövs men då den gör det, är den oerhört viktig och måste därför i framtiden finnas, konstaterar Lamminmäki.

ANDRA LÄSER