Kriget i Ukraina

5.12.1994 gjordes ett avtal mellan Ryssland och Ukraina där Ukrainas gränser fastställdes. Detta avtal godkändes av USA och England.

Båda länderna lovade säkerställa Ukrainas självständighet och att inga länder får utöva krig på Ukrainas område.

Detta löfte har länderna inte hållit. I Ukrainas har det hänt inte bara en gång utan två gånger.

Båda länderna hör till Nato. USA, England och Nato säger att inga trupper kan sändas till Ukraina på grund av att då måste man strida mot Ryssland.

Jag anser att stängningen av luftrummet inte är en krigshandling mot Ryssland utan en humanitär handling som märkbart minskar bombningar av bosättningar. Det är dessutom helt i linje med avtalet från december 1994.

Krigsmaterialhjälpen är dock märkbar.

När det gäller Finland så är ju enda tänkbara fienden Ryssland. Hamnar Finland i samma situation som Ukraina?

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg bör redogöra hur en sådan situation behandlas. USA och England hör fortfarande till Nato.

Statsminister Sanna Marin bör också redogöra för på vilket sätt detta faktum beaktas.

Stig Österholm

Ingå

ANDRA LÄSER