Det här skrev Västra Nyland om för 50 år sedan

Västra Nyland 19 september–1 oktober 1972.

VN 26 september 1972
Niclas Erlin
25.09.2022 12:06 UPPDATERAD 25.09.2022 19:50
OLJEUTSLÄPP. Det grekiska fartyget Theodohos släppte ut olja i hamnbassängen i Hangö på måndagen.
---
Befälet ombord förnekade först utsläppet fastän utpumpningen ännu pågick när polisen kom till platsen. Först efter hot om kvarstad – så fartyget inte tillåts lämna hamnen – gick man med på att erkänna. Kostnaderna för saneringen stiger till i det närmaste 1 000 mark.
Det var 24 kubikmeter eller 24 000 liter oljeblandat vatten brandmännen pumpade upp från bassängen.
MARKNAD. Massor av plastvaror, träkorgar, reproduktioner, mattor, väskor, kamknippen m.m, vrålande högtalare, skvalande musik och förstås Halpa-Heikki. Marknadsbilden i Ekenäs var på onsdagen precis densamma som tidigare år. Pullis kringlor gick som vanligt åt som smör på heta stenar. Från tivolisidan lockade högtalarna med stripteasevagn (nyhet för i år) från Hamburg, dödskörning med bil och motorcykel och andra förnöjelser till hutlösa priser.
MEDICINFABRIK. I dag har det gått 25 år sedan medicinfabriken Rohto grundades. Med sina över 100 anställda är Rohto en av de största arbetsgivarna i Ekenäs.
---
– Konkurrensen inom läkemedelsbranschen är hård. Vi har i dag tretton läkemedelsfabriker i landet, och parallellproduktion är vanlig, säger företagets VD, fil.mag. Hannu Helle.
SKOLA OCH TRÄNING. Kårkulla centralanstalt planerar en skyddad verkstad för Västnyland i Ekenäs. Vad är då en skyddad verkstad?
– I praktiken en skola och träningsanstalt, säger Kårkulla-förbundets fullmäktigeordförande Rudolf Eriksson.
– En arbetsplats som har med utbildning och träning att göra, säger socialkurator Siv Fagerlund i Kårkulla.
SKOLMATEN. Skolmåltiden har blivit bättre med åren. Det tycker Trude Damén, klass VIII i Karis-Billnäs samlyceum i samband med temaveckan Skolbespisning, som inleddes på måndagen främst bland läroverken i landet. Hon konstaterar att eleverna får mer grönsaker nu än förr och att själva sammansättningen av maten är bättre om man utgår från kostcirkeln.
OMVÄLVNING. Esbo har på kort tid vuxit sig till en plats bland landets folkrikaste städer. Enligt professor Per-Erik Aschan i Westend har denna omvälvning tillåtits ske över huvudet på den i Esbo bosatta befolkningen.
– Esbos egen befolkning har haft rätt litet att säga till om.
INGET BESLUT – ÄNNU. Det finns hittills inte något beslut om en järnväg Esbo–Lojo–Salo, har järnvägsstyrelsen meddelat i ett svar på en förfrågan av Västra Nylands regionplansförbund. Preliminärt har dock ståndpunktstaganden gjorts som innebär att banan borde beaktas i planeringen, säger järnvägsstyret.
UTBILDNING. Inom ramen för FN:s utvecklingsprogram har fyra industriledare från utvecklingsländer förkovrat sina kunskaper vid Ovakos anläggningar i Åminnefors i Pojo denna vecka. De fyra representerar metallindustri i Saudi-Arabien, Egypten, Syrien och Indonesien.
KÖRÖVNING. Ingå sångförening har inlett höstens övningar. Ett 20-tal sångare mötte upp första övningskvällen. Kören ska nu öva in ett eget program för en adventskonsert.
PLÖJNING. Nylands svenska lantbrukssällskaps plöjningsmästerskap avgjordes på Norrkulla i Sibbo på lördagen. Mästare i allmänna klassen blev C-J Holmström från Tenala. Håkan Nordström, Ingå, blev juniormästare.


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER