Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 29 augusti–9 september 1922

VN 26 augusti 1922
04.09.2022 12:02 UPPDATERAD 04.09.2022 15:33
LOTTA-KURS. Distriktstyrelsen för Lotta-Svärd i Södra Nyland anordnar en Lotta-kurs för distriktets aktiva marketenterskor. Kursen hålles i samband med skyddskårernas lägermöte i Alberga den 9–10 september.
---
Bland undervisningsämnen märkas:
Ämneslära, fältkökets användning, skötsel och utrustning, manöver-disciplin, manöver-ekonomi, Lotta-Svärd bokföring.
Lärare äro: Astrid Appelberg, Dagmar von Essen och Lolan Vasström.
VÄGARBETE. Senaste söndag voro alla lägenhets- och parcellinnehavare sammankallade till möte för att diskutera om lämpligaste sättet att få vägen, som leder genom Täcktom till Hangö iståndsatt, ty den är, och har varit sedan år tillbaka i ett skick, som lämnar bra mycket övrigt att önska.

SJUKHUS
. Enligt vad vi erfarit torde den del av kasärnbyggnadskomplexen, som skall inrättas till sinnessjukhus för de svenska kommunerna i Nyland, i morgon överlämnas av vederbörande statsmyndighet till de interkommunala representanterna.

SKRIFTSKOLA I KARIS
. Höst-skriftskolan med barn från Karis och Svartå börjar tisdagen den 19 sept. för flickor och onsdagen den 20 sept. för gossar å sockenstugan i Karis kl. 10 f.m.

SÖNDAGSSKOLA I EKENÄS
. Söndagsskolan i Metodistkyrkan börjar sin verksamhet i morgon, söndag, kl. 1 e.m. med en kort barngudstjänst. Såväl förutvarande som nya lärjungar samt intresserade äldre personer hälsas varmt välkomna.

ORDNING, TACK
. Ramsholmens festplan har på senare tiden begynt användas som sportplan av ungdomar från Barkensudden och Österbyhagen. I och för sig är det glädjande att ungdomarna syssla med sport, men då i staden finnes en sportplan bör denna användas, icke Ramsholmens festplan, vars gräsmatta icke får förstöras genom utgrävningar som behövas vid hopp och andra idrottsgrenar.
---
På tal om Ramsholmen kan nämnas, att buffeten och festplatsen icke hade blivit städade efter den sista festen där i augusti, varför brandkåristerna fingo städa allt före festen i söndags.

SVENSKA, TACK
. För den svensktalade publiken på järnvägarna är det sedan länge en källa till förargelse att nödgas bevittna hur ofta tvåspråkigheten åsidosättes och finskan skjutes fram och kommer ensam till användning även i trakter, där befolkningen till betydande del är svensk. (Ledare).

FLOTTÖVNING
. Till Lappvik ha nu anlänt kryssarna Klas Horn, Matti Kurki och Turunmaa under kommendör Höckerts befäl för att bedriva skjutövningar. Fartygen stanna i Lappvik till medlet av månaden.

REKORDFART
. Vita Stjärnlinjens Olympic, en oceanjätte på 46 000 ton, byggd 1910, och som för två år sedan ändrade sina maskiner till oljeeldning, satte vid sin senaste färd från London till Cherbourg ett nytt rekord, i det att den på sträckan Landsend, Cornwall till Cherbourg, 190 engelska sjömil, höll en fart på 27,8 knop.
Närmast föregående rekord sattes av Mauretania i april, som under flera timmar gjorde en fart på 27,5 knop.

PATENT
. Handels- och industristyrelsen har beviljat ingeniören La Bonté i Skuru patent på uppvärmningsugn med halvgasledning för smedjor, stansverk och pressverk.

ANSTÄLLS
. En ordentlig husa får plats från 15 sept. Närmare med fru H. Stenius, tel. 72. (Annons).