Raseborg ger nästan 60 000 euro i bidrag till föreningar

Raseborgs stadsutvecklingssektion har beviljat sammanlagt 59 690 euro i bidrag till föreningar och sammanslutningar.

Föreningen Raseborgs hobbymotion med Isak Vilander i spetsen är en av de föreningar som får bidrag av staden. Föreningen får bidraget för att förverkliga projektet "Hälsa och välbefinnande i Raseborg genom motion!". Föreningen arbetar för att främja raseborgarnas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom motion.
09.05.2022 12:01 UPPDATERAD 09.05.2022 12:17
Föreningar och sammanslutningar och en enskild person anhöll om sammanlagt 129 940 euro i bidrag av Raseborgs stad för sin verksamhet och för olika projekt. Stadsutvecklingssektionen beslutade på sitt möte förra veckan att bevilja sammanlagt 59 690 euro i bidrag.
Som mest kan en förening eller sammanslutning få 5 000 euro i bidrag och det erhåller fyra föreningar. Ekenäs skärgårds hembygdsförening på Skåldö får 5 000 euro bland annat för upprätthållandet av idrottsplanen på Sommarö, för att arrangera simskola på Bajon badstrand och för att göra tidningen Skåldöbladet som i år har 40-års jubileum. Fiskars byförening får samma summa i verksamhetsbidrag. Pojo kyrkoby byförening som också beviljades 5 000 euro ska använda bidraget för att ordna gemensamma evenemang i byn samt för att utveckla och upprätthålla sitt ungdomsarbete. 5 000 euro går också till föreningen Raseborgs hobbymotion för att förverkliga projektet "Hälsa och välbefinnande i Raseborg genom motion".