Statistik: Nästan 70 000 fler lediga jobb än i fjol

I september fanns det nästan 16 000 färre arbetslösa arbetssökande än månaden innan, uppger Arbets- och näringsministeriet.

I slutet av september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande. Det är cirka 50 000 färre än året innan, visar ministeriets statistik.
I slutet av september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för de så kallade kommunförsöken.
Det är 50 500 färre än ett år tidigare, men 39 300 fler än för två år sedan i september, uppger Arbets- och näringsministeriet. Jämfört med månaden innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 700.
I september fanns det totalt 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Färre permitterade, fler långtidsarbetslösa

I slutet av september fanns det 31 500 permitterade i Finland. Det är 42 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
Antalet personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år var knappt 110 000. Det är cirka 28 000 fler än året innan.
Antalet arbetslösa arbetssökande som var under 25 år var nu knappt 30 000, vilket är en minskning med nästan 9 000 personer sedan i fjol.

Sysselsättningstalet 72,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 17 000 fler sysselsatta än ett år tidigare.
Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,5 procent, vilket är 2,6 procentenheter högre än året innan.
Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet arbetslösa nu 191 000, vilket är 11 000 färre än för ett år sedan.
Statistikcentralens statistikföring skiljer sig från ministeriets, bland annat genom att definitionen av arbetslöshet är striktare. Statistikcentralens siffror är internationellt jämförbara och är därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.
ANDRA LÄSER