Fler farsdagar gynnar alla

Ett mer jämställt familje- och arbetsliv gynnar både familjen och samhället.

I dagThomas Blomqvist
22.11.2019 06:10
Ett par veckor efter fars dag deltog jag i lanseringstillfället av Nordiska ministerrådets rapport ”State of Nordic Fathers” i Köpenhamn. Rapporten jämför hur föräldrar i de nordiska länderna förhåller sig till papparollen, och hur olika attityder och politiska beslut inverkar på arbets- och familjelivet. Rapporten lyfter även tydligt fram vikten av ett jämställt familjeledighetssystem.

ANDRA LÄSER