Spänstigt om svenskan och andra språk

Den ständigt pågående debatten om svenskan i Finland har på sistone legat nere. Inte bara på grund av pandemin utan också för att många av entusiasterna småningom gett upp. Det gäller i viss mån också mig själv. Men det finns till all lycka de som ännu orkar. En av dem Leif Höckerstedt i Ekenäs, språkvetare och pensionerad lektor i svenska vid Helsingfors universitet.

Han har länge varit en av de främsta förkämparna för det som förr kallades östsvenskhet, det vill säga uppfattningen om att svenskarna i Finland inte bara är en minoritet i Finland utan också en del av hela det stora svenska språkområdet. Nu har han begåvat oss med pamflett på drygt 100 sidor, med rubriken Språk, språk, språk. Svenskan i kläm? Fortfarande ligger tonvikten på svenskan i Finland, men texten innehåller också fascinerande utblickar mot andra språk, i Finland och i världen, med kurdiskan och språksituationen i Indien som konkreta exempel.

ANDRA LÄSER