Vrak i vägen för utvidgning i Lappvik

Hangö stadsstyrelse beslöt på måndagen arrendera ut ett område till företaget Port of Lappvik för att utveckla varv- och hamnverksamhet. Ett problem återstår dock — en sjunken trålare är i vägen. "Men det här ska lösas", säger stadsstyrelsens ordförande.

Ett vrak är i vägen i Lappvik.
I april avslöjade båtföretagen Nylunds Boathouse i Pojo och Marine Alutech i Tykö att de köpt SSAB:s fabriksområde i Lappvik i Hangö och grundat Port of Lappvik tillsammans. Pojoföretaget meddelade då att utvidgar såväl försäljningen av båtar som förvarings- och serviceverksamheten till Lappvik, medan Marine Alutech flyttar över servicen av myndighetsbåtar dit. Den huvudsakliga verksamheten förblir i Tykö.
ANDRA LÄSER