Färre cancerfall konstaterades 2020

Efter att coronapandemin bröt ut sökte färre människor vård för cancer, uppger Cancerorganisationerna.

I fjol upptäcktes cirka 1 200 cancerfall färre än året innan, uppger Cancerorganisationerna.
I fjol upptäcktes cirka 1 200 cancerfall färre än året innan, uppger Cancerorganisationerna i ett pressmeddelande på fredagen. Det är en minskning på 3,6 procent. Antalet konstaterade cancerfall förväntas dock hela tiden öka i takt med att befolkningen åldras.
Den största skillnaden sågs i maj 2020. Då diagnostiserades 700 färre med cancer än samma månad 2019. Uppgiften oroar organisationen. Enligt organisationen har man också tidigare konstaterat att det tagits färre cancerprov sedan coronapandemins utbrott.
– Det ser ut som att underskottet i antalet nya cancerfall i april-maj 2020 inte kom i kapp i slutet av året, även om antalet nya fall i slutet av året var närmare nivån 2019, säger Janne Pitkäniemi, statistikchef vid Finlands cancerregister, i pressmeddelandet.
Detta betyder antagligen att färre människor har sökt vård. Cancerorganisationerna skriver att en försenad diagnos kan försvåra behandlingen av tumörer.
Statistiken baseras på förhandsuppgifter.

ANDRA LÄSER