Ingå har för få barnträdgårdslärare - måste rekrytera fler för att inte bryta mot lagen

En lagändring ändrar på kraven på daghemspersonal. I Ingå finns det för få lärare eller socionomer inom småbarnspedagogiken. Mängden ska ökas i samband med nyrekryteringar.

Mira Strandberg
18.04.2019 10:00
Daghemsgrupperna i Ingå har i de flesta fall en barnträdgårdslärare, (numera lärare inom småbarnspedagogik), och två barnskötare (numera barnskötare inom småbarnspedagogik). Den nya lagen om småbarnspedagogik kräver att minst två tredjedelar av personalen ska ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska vara lärare inom småbarnspedagogik.
Det betyder att Ingå kommuns personalsammansättning inte är i enlighet med den nya lagen. Kommunen ska därför börja anställa lärare eller socionomer inom småbarnspedagogiken i stället för barnskötare som slutar. Det här börjar man med redan i vår, trots att kommunen har tid till år 2030 att nå de nya kraven.
Ändringen kommer på sikt att betyda att lönekostnaderna inom småbarnspedagogiken ökar, eftersom lärare inom småbarnspedagogik har högre lön än barnskötare inom småbarnspedagogik.