588 raseborgare vill ändra på skolskjutsar

Annette Ström är nöjd över att så pass många skrev under att stadsstyrelsen nu måste ta upp frågan om skoltransporter. Bild: Privat

Initiativet för att ändra på principerna för förskole- och skolskjutsar är nu avslutat. 588 myndiga raseborgare skrev under.

Totalt skrev 632 personer under initiativet som bland annat Annette Ström i Prästkulla och Susanne Karlsson i Öby startade i fjol höstas. Alla som skrev under var inte mantalsskrivna i Raseborg, slutr...