Gamla Hagahemmet kan säljas

Tekniska nämnden i Raseborg föreslår portföljbyte för en rad fastigheter. Hagahemmet kan överföras till avyttringsportföljen, vilket skulle möjliggöra att fastigheten säljs. Det är stadsstyrelsen som beslutar om portföljbyten.

Tekniska nämnden i Raseborg föreslår att Hagahemmet överförs till avyttringsportföljen, vilket skulle möjliggöra att fastigheten säljs.
Tekniska nämnden i Raseborg föreslår att Hagahemmets två byggnader flyttas från reparationsportföljen och användningsportföljen till avyttringsportföljen. Portföljbytet motiveras med att staden inte permanent använder byggnaderna. Verksamheten vid Hagahemmet i centrum flyttade i januari 2020 till hyrda utrymmen i Gammelboda.

ANDRA LÄSER