Riksdagen behandlar isoleringen av Nyland och arbetsplikt för personal inom hälsovården

Regeringen har beslutat att isolera Nyland från övriga Finland.

Riksdagen samlas till plenum för att behandla statsrådet nya förordningar under torsdagen.
Statsrådets förordningar om att isolera Nyland och om att införa arbetsplikt för personal inom hälso- och sjukvården behandlas av riksdagen i samband med torsdagens plenum. Regeringen informerade om de nya förordningarna i onsdags och ett meddelande om att förordningarna överlämnats noterades i riksdagens plenarprotokoll sent på onsdagskvällen.
Enligt riksdagens informationstjänst behandlar riksdagen förordningarna under torsdagen. Torsdagens plenum inleds klockan 16. Alla riksdagspartier har signalerat att de stöder regeringens åtgärder i bekämpningen av det nya coronaviruset.
Regeringen beslöt i onsdags att begränsa medborgarnas rörelsefrihet mellan Nyland och övriga landskap från och med fredag. Begränsningarna införs genom att regeringen tar i bruk befogenheter i enlighet med paragraf 118 i beredskapslagen.
Regeringen beslöt också att arbetsskyldigheten för personal inom hälso- och sjukvården kan tillämpas i hela landet med stöd av beredskapslagen. Förordningen träder i kraft under torsdagen och beslutet grundar sig på paragraf 95 i beredskapslagen.

Beredskapslagen: paragraf 95 och 118

Kapitel 14, paragraf 95:
"Om arbetsförmedlingstvång och begränsning av uppsägningsrätten inte är tillräckliga åtgärder med tanke på försvaret, skyddet av befolkningen, dess nödvändiga hälso- och sjukvård eller minimiförsörjning eller för att säkerställa en produktion som är särskilt viktig för försörjningsberedskapen under undantagsförhållanden [...] är varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland och som har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete som är nödvändigt för att syftet med denna lag ska kunna uppnås."
"Under undantagsförhållanden [...] är dessutom varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och som är verksam inom hälsovården, har fått utbildning inom denna sektor och har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete inom hälsovården som är nödvändigt för att lagens syfte ska kunna uppnås. Förordnande till sådant arbete får ges för längst två veckor åt gången. Förordnandet kan förnyas en gång."
Kapitel 17, paragraf 118:
"Under undantagsförhållanden [...] kan rätten att vistas eller röra sig på en bestämd ort eller ett bestämt område förbjudas eller begränsas tillfälligt, för högst tre månader åt gången genom förordning av statsrådet, om det är nödvändigt för att avvärja en allvarlig fara som hotar människors liv eller hälsa."