Undersökning: Finländarna anser att EU betyder fri rörlighet och ekonomisk stabilitet – men också minskad kontroll och självbestämmanderätt

86 procent av finländarna anser att EU möjliggör fritt resande mellan olika europeiska länder, uppger Näringslivets delegation.

Finland har varit medlem i Europeiska unionen sedan 1995.
Europeiska unionens (EU) största betydelse för finländarna är att unionen gör det möjligt att röra sig fritt i Europa, visar en enkätundersökning som Näringslivets delegation Eva låtit göra.
Undersökningen gjordes av Taloustutkimus och Yhdyskuntatutkimus på uppdrag av Eva. Sammanlagt 2 059 personer i åldern 18-70 år svarade på frågor om EU. Svaren samlades in under en vecka vid månadsskiftet januari-februari.
I enkätundersökningen fick finländarna bland annat svara på frågan vad EU betyder för dem genom att ta ställning till olika påståenden.
86 procent av dem som svarat på enkäten sade att EU möjliggör fritt resande mellan olika europeiska länder. 76 procent ansåg att EU erbjuder en ökad frihet att bo, studera och arbeta i andra europeiska länder.
74 procent ansåg att EU erbjuder stabilitet i form av en gemensam valuta, och 71 procent sade att ett EU-medlemskap markerar att Finland hör till de så kallade västländerna.
53 procent av dem som svarat på enkäten sade att ett EU-medlemskap innebär att finländarna stöder medborgare i andra EU-länder med skattemedel. Nästan lika många, 51 procent, tyckte att EU-medlemskapet för med sig okontrollerad immigration och en minskad kontroll över den nationella gränsen.
51 procent ansåg att EU-medlemskapet minskar avsevärt på Finlands nationella självbestämmanderätt.
På onsdag har det gått 25 år sedan Finlands befolkning röstade för att gå med i EU.
ANDRA LÄSER