Mer pengar för köpt hemvård föreslås i Raseborg

Det svåra rekryteringsläget och situationen inom hemvården, speciellt i Ekenäs, gör att staden måste anlita privata serviceproducenter.

Raseborgs stadsstyrelse föreslår att fullmäktige höjer budgetanslaget för köptjänster inom hemvården med 350 000 euro.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
17.08.2022 15:43 UPPDATERAD 17.08.2022 15:48
Personalbristen inom hemvården i Raseborg är stor – det är svårt att rekrytera personal. Speciellt svårt är läget i Ekenäs. Trots en rad åtgärder för att underlätta läget, däribland distansbesök, måste staden köpa hemvårdstjänster av privata serviceproducenter då den egna personalen inte räcker till.

ANDRA LÄSER