Nu kan företag reservera tomter på det nya företagsområdet Ingåport

Företagstomterna på det nya området Ingåport kan nu reserveras. Elva tomter står till buds på området som ska byggas under året.

Skiss. Så här ska hela Ingåportområdet se ut i framtiden. Nu byggs bara den östra delen med elva företagstomter.

- Vi är glada att nu kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga företagstomter på ett fantastiskt läge nära kommuncentrum vid stamväg 51. Det nya området prepareras så att tomterna har en färdig grusbädd vilket gör det enkelt för företagare att snabbt kunna etablera sig på området, säger kommundirektör Robert Nyman.

Tomterna finns på det nya företagsområdet Ingåport i korsningen av stamväg 51 och Täktervägen. Storleken på tomterna varierar från 1 000 till 6 000 kvadratmeter och byggrätten från 400 till 2 400 kvadratmeter. Tomterna kostar mellan 35 000 och 95 000 euro.

Byggnadsarbetet på tomterna kan uppskattningsvis inledas i september-oktober 2020.

Man kan reservera tomter under perioden fram till slutet av januari. En länk till reservationsformuläret finns på kommunens webbplats. De tomter som inte blivit reserverade, kommer till försäljning fr.o.m. den 17 februari.

- Ingåport har tagits emot med entusiasm bland företagarna. Vi har redan en längre tid efterlyst ett företagsområde på paradplats. Intresset har varit stort, i synnerhet sedan markplaneringen tog fart och man såg att det faktiskt händer något. Så vi tror att det finns flera lokala företagare som vill ha en tomt vid Ingåport, säger Ulla Gunnarsson, ordförande för Ingå företagare.

Eftersom området är på en synlig plats och de facto kan betraktas som någon av en port till Ingå har man i planeringen fäst vikt vid utseendet. Byggnadernas fasad- och takmaterial samt takform ska vara enhetlig. Som fasadmaterial rekommenderas trä, men metall och betong som påminner om träfasad godkänns också. Fasaderna ska vara enfärgade. Den huvudsakliga färgsättningen är mörkare faluröd eller en mörkare nyans av grå.

ANDRA LÄSER